Verkiezingstoer taakgroep gehandicapten

De taakgroep gehandicapten en lokale samenleving is maandag 1 februari vanuit Den Haag gestart met een verkiezingstoer om meer aandacht te vragen van de lokale partijen. Het startschot werd gegeven door staatssecretaris Jet Bussemaker en Middelburg was de eerste stad die ze op dinsdag 2 februari bezochten.
Alle lokale Middelburgse partijen waren uitgenodigd in een opblaasbare tent die op de markt geplaatst was. Ook GroenLinks was natuurlijk van de partij. Joke van Nieuwenhuizen en Leny van den Heuvel hebben deze middag bezocht.
zie ook
http://www.verkiezingstour.nl/~wikivarium/index.php/Joke_van_Nieuwenhuizen

De visie van GroenLinks m.b.t. gehandicapten in de samenleving is als volgt:

 

Personen met een beperking is voor GroenLinks geen speerpunt omdat wij hen als gelijkwaardige in de samenleving zien.

Aandachtspunten zijn voor ons o.a. aangepaste woningen in een acceptabele woonomgeving. Werk creëren m.n. waarbij de overheid een voortrekkersrol moet vervullen. Gehandicaptenvervoer moet blijven en betaalbaar zijn. Ook mensen met  een beperking moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen met de zorg die zij nodig hebben.

Iedere inwoner van Middelburg moet zich veilig voelen dit geldt uiteraard ook voor mensen met een beperking.

Onderwijs en vrije tijd zijn wezenlijke onderdelen die beschikbaar moeten zijn voor alle Middelburgers. Daarin zijn mensen met een beperking geen uitzondering. Wellicht kan er bij deze doelgroep wat meer aandacht gericht worden op hun beperkingen.

Voor de fractie van Groen Links zijn mensen met een beperking  ook inwoners van Middelburg dus moeten zij zich prettig kunnen voelen in hun omgeving.

 

Deze visie heeft Joke van Nieuwenhuizen in een interview nog even toegelicht.

 

De middag hebben wij als zeer prettig en erg confronterend ervaren. Na de ontvangst met koffie werden er twee groepen gemaakt; de (komende) raadsleden en gehandicapten en mensen die daarbij betrokken zijn. Deze laatste groep werden even raadsleden die een raadsvergadering hielden met een aantal stellingen.

De andere groep werd in verschillende stemhokjes geplaatst waar zij op een rode knop moesten drukken. In elk stemhokje kregen we een filmpje of andere nabootsing te zien van een handicap bijv.: iemand die blind, doof, schizofreen of een andere handicap heeft. Het was zeer confronterend om te ervaren wat het is om te leven met een handicap.  Het doel wat deze tour wil bereiken was voor ons zeker bereikt.

 

Het laatste gedeelte gingen de raadsleden van de verschillende Middelburgse partijen in debat met de doelgroep wat erg veel begrip op leverde.

 

Joke en ik zijn die middag nog meer bewust geworden alert te zijn en te blijven dat gehandicapten in onze samenleving zich prettig kunnen blijven voelen.

Laten we er ook in de nieuwe raadsperiode weer voor zorgen dat hun problematiek aandacht krijgt.

 

Middelburg, 8 februari 2010

 

Leny van den Heuvel