De verkiezingscampagne is begonnen!!!

Wat schrijft onze lijstduwer en fractievoorzitter van de Statenfractie Leen Harpe? Stem op 3 maart op GroenLinks!

De verkiezingscampagne is begonnen. Voor GroenLinks betekent dat schakelen naar een hogere versnelling, want wij zijn constant in actie maar nu een schepje er bovenop. GroenLinks is een partij die op gezette tijden laat zien wat er gaande is in de maatschappij. Dat was o.a. het geval bij de actie voor behoud van het stadspark Molenwater. In augustus vorig jaar werden er de vijvers aangekleed. GroenLinks Middelburg liet zien dat het stadsgroen aan het Molenwater hen ter harte gaat!

Maar ook de brochure Ruimte in Zeeland, gemaakt samen met de Statenfractie met als een van de onderwerpen de afschuwelijke plannen om de Cleene Hooge te bebouwen. GroenLinks maakte zo zichtbaar waar het ons om gaat! Gevolg? Het kreeg direct aandacht van ook andere partijen!

 

GroenLinks werkt  …. heeft zin èn visie in en op de toekomst.

 

De toekomst voor de komende raadsperiode is verwoord in het verkiezingsprogramma en de samenvatting: het speerpuntenprogramma. De moeite waard! Helder Groen en dat geldt ook voor het idee over een betere plek voor het A-theater. Dat zou bij voorbeeld kunnen in het Stationsgebied West, naast het station.

 

Ik zie me daar al zitten. Een mooie voorstelling met na afloop een drankje in het Grand Café aan het kanaal en een prachtig uitzicht over het water. Vlak bij het centrum met trein en bus op loopafstand. Prima voor een regionale functie.

 

Duidelijk! Daarom stem ik op 3 maart GroenLinks.

 

Leen Harpe

lijstduwer

en fractievoorzitter 

Statenfractie GroenLinks Zeeland