Trekdijk niet nodig voor uitbreiding bedrijventerrein

De fractie van GroenLinks is van mening dat een nieuw bedrijventerrein aan de Trekdijk nabij Nieuw- en St.Joosland niet nodig is. Deze conclusie trekt de fractie op basis van een fietstocht langs de Middelburgse bedrijventerreinen.

Wie door deze bedrijventerreinen fietst ziet dat ruimte niet altijd even efficiënt gebruikt wordt en er veel bedrijven staan die gebruikt worden voor opslag waar nauwelijks werkgelegenheid aan verbonden is. Bovendien staat veel bedrijfsruimte te koop of te huur. GroenLinks is van mening dat een te groot aanbod van bedrijventerreinen uiteindelijk zal leiden tot verpaupering van bestaande bedrijventerreinen, die dan in de toekomst weer voor veel geld geherstructureerd moeten worden.

Van de fietstocht is een verslag gemaakt. Het volledige verslag kunt u hier onder downloaden. 

In de pers

PZC: Philips zet overbodig geworden deel Vitrite-terrein in Middelburg te koop 

Zie ook: 5 Juni - Nuttige fietstocht langs (leegstaande) bedrijfspanden/bedrijventerreinen