Nieuws

Nieuws vanuit de fractie

In de commissie Maatschappelijke Zaken van woensdag 14 april heb ik gepeild of er ook bij de andere fracties behoefte bestaat aan een inhoudelijke discussie over de Giro met het college. De kosten voor de finish van de Giro worden veel hoger dan de 300.000 euro, die een meerderheid van de Raad heeft vastgesteld.

Lees verder

Vorming college B en W Middelburg

De fractie van GroenLinks feliciteert de VVD met het binnenhalen van een plaats in het college van B en W.

Zoals bekend, was GroenLinks ook in de race voor een plaats binnen het college van B en W.

Lees verder

GroenLinks wil groene stad

Vandaag op de Nationale Boomfeestdag hebben een aantal leden, fractie en bestuur tezamen met de "groene" ambtenaar Dick Sakko rond één uur een Ginkgo Biloba geplant in het Amaliapark.

Lees verder

GroenLinks Middelburg plant Goethe boom

Op de Nationale Boomfeestdag 17 maart zal GroenLinks Middelburg een Ginkgo Biloba planten in het Amaliapark, vlakbij de ingang aan de Laan der Verenigde Naties (Laurens Stommesweg). GroenLinks heeft in het verkiezingsprogramma staan dat zij wil streven naar 1% meer bomen in de stad, daar wil zij dan ook zelf haar steentje aan bijdragen. Namens de gemeente zal de “groene” ambtenaar Dick Sakko aanwezig zijn.

Lees verder

Nieuwe raad geinstalleerd

Gisteravond werden de nieuwe leden van de raad geinstalleerd, voor GroenLinks waren dat onze lijsttrekker Luc Vandezande (fractievoorzitter), Joke van Nieuwenhuizen en Adrie van ´t Westeinde. Na de installatie volgde een debat over het advies van de informateur Aty Harwijne.

In het debat heeft GroenLinks aangegeven bij haar standpunt over Molenwater te blijven.

Lees verder