Nieuws

Mislukken 'Paars-Groen'-kabinet:gemiste kans voor economie en milieu

Een 'Paars-Groen' kabinet is voorlopig niet haalbaar, zo bleek dinsdag na bijna drie weken onderhandelen over een regeerakkoord tussen VVD, PvdA, D66 en GroenLinks. Femke Halsema is erg teleurgesteld: ‘Dit kabinet had oplossingen moeten en kunnen bieden, voor de economische crisis en vooral ook voor de milieucrisis’.

Lees verder

Zeeuws Klimaatfonds

De toekomst is aan duurzame energie. De duurzame bronnen wind, zon en water zijn overal. Duurzame energie moet decentraal opgewekt worden. Dat wordt nog onvoldoende onderkend en gestimuleerd. Het fonds wil ondernemers en nieuwe initiatieven fiancieel steunen.

Lees verder

Ellen Willink initieert Volonte Entree

Hij is weer gestart: De ASN Bank Wereldprijs 2010! Iedereen met een frisse blik op duurzaamheid, een goed idee dat bijdraagt aan de wereld van morgen en een flinke portie ondernemerschap kon zijn idee of project indienen en maakt kans op 20.000 euro. De ASN Bank Wereldprijs start op 5 juni 2010 en duurt tot 15 oktober 2010.

Lees verder

Reactie GL Middelburg op de kadernota gemeente

Na de zomer zal het college zich samen met de raad buigen over de onafwendbare “bezuinigingen”. Het is een verstandig besluit want GroenLinks ziet de bezuinigingstaakstelling als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van raad en college.

Lees verder

Twaalf gemeenten ontvangen Groene Trui

Twaalf gemeenten hebben van de Provinciale Milieufederaties een Groene Trui
gekregen vanwege hun ambities op het gebied van klimaat. De milieufederaties
hebben de nieuwe college-akkoorden van vrijwel alle gemeenten gescand. Per
provincie kwam de gemeente met de meeste (nieuwe) ambities inzake klimaatverandering
in aanmerking voor de Groene Trui.

Lees verder

Manifest BorsseleIINee

Namens het comité BorsseleIINee heeft Ton de Nooij (GL Vlissingen) gisteren bijgaand manifest aan gedeputeerde Van Beveren aangeboden. Hem werd de keus tussen een luie oplossing (kernenergie) en een intelligente oplossing (duurzame energie en werkgelegenheid) voorgehouden. In antwoord daarop zij hij iets over een tussenoplossing. Dat laatste haalde de krant.
Willen jullie dit verder verspreiden onder GroenLinksers? Niet iedere GroenLinkser, die gisteren aanwezig was had een bericht ontvangen.
Hartelijke groeten
Ton de Nooij

Lees verder