Nieuws

N57 in het landschap van Walcheren

Het heeft lang geduurd, maar de N57 is onlangs geopend. De aanleg van de N57 is altijd een gevoelig punt voor GroenLinks Middelburg geweest. De N57 is oorzaak van een flinke aanslag op het landschap van Walcheren. Hier stond tegenover dat Middelburg te maken had met een grote verkeersproblematiek o.a. op de Kaaienroute. Niet alleen de geluidsoverlast, te hoge concentraties fijnstof maar zeker ook de verkeersveiligheid op deze route vroegen om een oplossing .

Lees verder

GroenLinks stapt uit overleg coffeeshop

In een raadsbesluit van 2 november 2009 heeft de meerderheid van de raad besloten dat er weer een coffeeshop kan komen in Middelburg. We zijn nu ruim een jaar verder en nog steeds is er geen coffeeshop. We zijn zelf bijna terug bij af. De locatie Kleverskerkseweg die in het raadsbesluit werd genoemd is van de agenda verdwenen. Het college van B en W geeft geen uitvoering aan het raadsbesluit. Het initiatief moet nu kennelijk uit de raad komen.

Lees verder

Stadstheater

Vorige week maandag werd in het huidige theater een visieontwerp voor het nieuwe theater aan de bewoners gepresenteerd. Zo moet er binnen enkele jaren een einde komen aan de jarenlange zoektocht naar de juiste plek voor een nieuwe theater.

Lees verder

Verkiezingsuitslagen Middelburg 1986-2011

In de bijlage een grafiek van de uitslagen van de verkiezingen van afgelopen jaren.
Het laat het trendverschil zien tussen de verkeizingen voor de gemeenteraad en de provincie bij de laatste vier verkiezingen voor beide besturen.

Nieuwe kerncentrales in Zeeland?

Het Comité Borssele2Nee, ZMf en Wise maken zich zorgen over de ingrijpende plannen voor de bouw van nieuwe kerncentrales in Zeeland. Daarom hebben wij de lijsttrekkers van alle partijen die meedoen aan de provinciale verkiezingen in Zeeland de volgende vraag voorgelegd:

‘Wat is het standpunt van uw partij met betrekking tot de initiatieven van Delta en ERH voor de bouw van twee tot vier nieuwe kerncentrales in Borssele met een gezamenlijk elektrisch vermogen van 5.000 MW? Kunt u uw overweging toelichten?’