Windenergie Nu!

Op 7 maart jl. namen Eerste Kamerlid Marijke Vos en lijsttrekker GroenLinks Zeeland Gerwi Temmink in Terneuzen symbolisch afscheid van fossiele energie. In de vorm van een mediaspektakel maakte fossiele energie plaats voor windmolens. Na de windmolenactie gingen we in debat in cultuurpodium Porgy & Bess. Wethouder Frank van Hulle van Terneuzen gaf aan dat er een opening was om te komen tot windenergie in de Kanaalzone, mits er een kloppende business case komt.

GroenLinks Zeeland: Windmolens Kanaalzone Terneuzen

 

GroenLinks Zeeland wil dat er meer ruimte komt voor het plaatsen van nieuwe windmolens in de provincie. Bewoners die samen een windmolen willen oprichten, moeten daarvoor de mogelijkheid krijgen. Maar ook de industrie kan een handje helpen. Het huidige provinciebestuur en het Rijk willen meer molens in de Kanaalzone, maar het college van Terneuzen ligt dwars.

Zaterdag 7 maart maakten Marijke Vos en Gerwi Temmink symbolisch een einde aan onze verslaving aan kolen, olie, kernenergie en gas. Op de kop van de Noordstraat vond een mediaspektakel plaats waarbij fossiele energie plaatsmaakt voor windenergie. In het aansluitende debat gaf wethouder Van Hulle aan dat eerst de business case kloppend moet zijn. GroenLinks wil daar graag naar kijken en behulpzaam bij zijn, zodat Terneuzen een voorlopersrol kan vervullen in (innovatieve) windenergie.

De windmolens in de Kanaalzone kunnen ook energie aan de industrie leveren, het maakt het toch al bekende Bio Base Europe nog unieker. Daarnaast kunnen windmolens voor Zeeland veel banen opleveren in de offshore industrie in de Zeeuwse havens.

GroenLinks kiest voor een Nederland dat draait op schone energie en onafhankelijk is van het gas van Putin of de olie uit Irak. Windmolens zijn daarbij essentieel. Provinciebesturen bepalen voor een groot deel of en waar er windmolens mogen komen. De aanstaande provinciale Statenverkiezingen zijn dan ook van groot belang voor de toekomst van schone energie in Nederland.

N.B. In de bijlage een overzicht vh draagvlak voor windmolens in Zeeland.Onlangs lanceerde GroenLinks het plan voor 1.500 extra windmolens langs snelwegen.