Nieuws van Luc Vandezande

De groeiende kloof tussen burgers en politiek

Luc Vandezande

Sinds tijden beklaagt de wereld van de politiek zich over wat ze noemen "De groeiende kloof tussen burgers en politiek". De burger zou geen feelings meer hebben met het politiek systeem.

Populistische rattenvangers met blonde manen zouden gebruik maken van de onvrede en afkeer van de mensen, om hen met simplistische beloftes in "Jip en Janneke taal" hun kamp in te lokken.

 

Lees verder

Crowdfunding voor de Trekdijk?

Luc Vandezande

De gemeente Middelburg heeft veel grond, dus moet er verkocht worden. Een bewoner van Nieuw en Sint Joosland opperde crowdfunding, dan wordt het geen industrieterrein. Luc Vandezande schreef in De Faam.

Lees verder

Stop met ontwikkeling van bedrijventerrein Trekdijk

GroenLinks heeft zich steeds ingezet voor het behoud van de Trekdijk als landelijk gebied. Middels de overhandiging van vele handtekeningen onder een petitie van GroenLinks is het college bekend met de bezwaren die leven bij de bevolking van Nieuw- en St. Joosland. In eerdere discussies over de Trekdijk is door diverse partijen, waaronder GroenLinks, steeds de nadruk gelegd op de noodzaak een Walcherse bedrijventerreinenvisie op te stellen, alvorens een beslissing te nemen omtrent de Trekdijk. Het ziet er naar uit dat die visie er niet zal komen en GroenLinks vindt dat het beter is af te zien van verdere ontwikkeling.

Onderstaand het amendement dat GroenLinks indiende tijdens de raadsvergadering van maandag 14 december 2015 op het actieplan Grondbedrijf.

Lees verder

Algemene beschouwingen: De toekomst en de mensen van Middelburg

Luc Vandezande

Op maandagavond 10 november 2014 waren de Algemene Beschouwingen van de Raad van Middelburg. De fractie van GroenLinks legde daarbij met name de nadruk op het welzijn van de mensen, dat prevaleert boven de systemen waarmee we werken, de mens voorop, systemen daaraan onderworpen. Onderstaand de integrale tekst die onze fractievoorzitter Luc Vandezande uitsprak op de raadsvergadering

Toekomst van Middelburg