Nieuws van iedereen

Politiemissie Afghanistan

Het besluit van de Tweede Kamer Fractie om de civiele politietrainingsmissie in Kunduz te steunen heeft nogal wat beroering teweeg gebracht binnen GroenLinks. Gaat de fractie in haar besluit voorbij aan het standpunt van de Partijraad en driekwart van haar achterban?

Lees verder

Een Ander NL

De manifestatie “Een Ander NL” afgelopen zondag in Amsterdam had natuurlijk inderdaad, zoals Jan Mulder in zijn column zei, vóór de verkiezingen moeten komen, maar kan het begin zijn van een krachtenbundeling van Links. 3 Sprekers uit de 3 linkse partijen gaan a.s. zondag proberen samen met de zaal uit te stippelen hoe dit tot versterking van links kan leiden.

Lees verder

COVRA onderzoekt ondergrondse opslag kernafval in kleilagen

De COVRA gaat onderzoek doen naar de opslag van radioactief afval in dieper gelegen kleilagen. Bij het onderzoek zijn ook de universiteiten van Delft, Wageningen en Utrecht betrokken. Er wordt onder meer onderzocht of de Nederlandse kleilagen op zo’n 500 meter diepte geschikt zijn voor eeuwige opslag

Lees verder

Uranium in Zeeuwse bodem

Het bedrijf dat straks van het kabinet Rutte vergunning krijgt om bij Borssele een tweede kerncentrale te bouwen, hoeft niet ver te zoeken naar brandstof: bij Burg-Haamstede zit uranium in de bodem. Dat blijkt uit een rapport uit 1969 van de op 1 september 1997 opgeheven Rijks Geologische Dienst, waar milieu-organisatie WISE de hand op heeft weten te leggen

Lees verder

GroenLinks-campagne van start

“Kies voor de toekomst” is het motto waaronder GroenLinks ook in Zeeland campagne zal voeren voor de verkiezingen van Provinciale Staten op 2 maart dit jaar.
Ruim veertig enthousiaste leden woonden de startbijeenkomst in Vlissingen bij.

Lees verder

Geen steun voor Afghanistanmissie

Binnen GroenLinks is een stevige discussie ontstaan over een nieuwe missie naar Afghanistan. Het partijbestuur en de fractie zijn volop in gesprek met de leden van GroenLinks over het doel en nut van een eventuele Afghanistanmissie. Helemaal niets mis mee natuurlijk, al zou je je kunnen afvragen of dit allemaal wel nodig is.

Lees verder