Nieuws van iedereen

Essenvelt retour

Naar aanleiding van het debat tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst ontstond er bij sommige inwoners commotie over het standpunt van de fractie van GroenLinks Middelburg over de nieuw te bouwen wijk Essenvelt.

Lees verder

Terrasverwarming

Een gure zaterdagmiddag in Middelburg. Ik loop over de markt. Voor de deuren van zaak X zit een echtpaar gezellig aan een tafeltje, dat half besneeuwd is. Achter het echtpaar gloeien twee warmtebronnen aan de muur. Op zo'n moment twijfel ik sterk aan het zo geroemde “gezond verstand”van de mens en klinken een aantal sterke krachttermen in mijn hoofd.

Lees verder

Ecopop Kortrijk

Komend weekend staat Ellen Willink op Eco-pop, dit is de grootste Ecobeurs van de Benelux,
ook spullen van Middelburg worden daar geshowd en verkocht.

Lees verder

Politiemissie Afghanistan

Het besluit van de Tweede Kamer Fractie om de civiele politietrainingsmissie in Kunduz te steunen heeft nogal wat beroering teweeg gebracht binnen GroenLinks. Gaat de fractie in haar besluit voorbij aan het standpunt van de Partijraad en driekwart van haar achterban?

Lees verder

Een Ander NL

De manifestatie “Een Ander NL” afgelopen zondag in Amsterdam had natuurlijk inderdaad, zoals Jan Mulder in zijn column zei, vóór de verkiezingen moeten komen, maar kan het begin zijn van een krachtenbundeling van Links. 3 Sprekers uit de 3 linkse partijen gaan a.s. zondag proberen samen met de zaal uit te stippelen hoe dit tot versterking van links kan leiden.

Lees verder

COVRA onderzoekt ondergrondse opslag kernafval in kleilagen

De COVRA gaat onderzoek doen naar de opslag van radioactief afval in dieper gelegen kleilagen. Bij het onderzoek zijn ook de universiteiten van Delft, Wageningen en Utrecht betrokken. Er wordt onder meer onderzocht of de Nederlandse kleilagen op zo’n 500 meter diepte geschikt zijn voor eeuwige opslag

Lees verder