Nieuws van iedereen

Duurzame veeteelt: praat mee!

Op www.duurzameveeteelt.nl kun je veel informatie vinden hoe het kan en zou moeten in Nederland. Enkele honderden hoogleraren beargumenteren hier dat het roer radicaal om moet voor een veesector die mens-, dier- en milieuvriendelijk is.
Met de huidige gang van zaken rondom de EHEC-besmetting niet onbelangrijk!

Lees verder

Debat Borssele kan Zeeland Duitsers kosten

Duitse toeristen gaan Zeeland mogelijk mijden als in Borssele een tweede kerncentrale wordt gebouwd. Het Kenniscentrum Kusttoerisme vreest dat de discussie over uitbreiding in Borssele slecht valt in Duitsland, waar een grote anti-kernenergiebeweging op gang is gekomen.

Lees verder

Nederland Dag van het Park

Zondag is er van 13.00-17.00 uur in het Stadspark Molenwater wildbreien, natuurexcursies en slacklinen.

Op initiatief van de ANWB is het zondag voor de 7e keer in heel Nederland Dag van het Park.
De bedoeling van die dag is om te benadrukken hoe belangrijk en plezierig binnenstedelijk groen is, oftewel exact de reden waarom wij met z’n allen naar een Stadspark Molenwater streven.

Lees verder

Onveilig transport kernafval

GroenLinks stelt vragen over de veiligheid van kerntransporten. De vergunningverlening en rol van de Kernfysische Dienst (KFD, onderdeel vd VROM-inspectie) zijn o.a. volstrekt onduidelijk. De COVRA kon gisteren geen informatie verstrekken over deze zaak c.q. het was hun niet bekend.

Lees verder

850 anti-kernenergieballonnen op het Binnenhof

Een zee van gele ballonnen was op 17 mei te zien door het raam van de Thorbeckezaal in het Tweede Kamergebouw. De ballonnen stonden symbool voor de 85.000 (!) personen die al hebben getekend tegen kernenergie. Op het moment dat de ballonnen werden losgelaten, vond in de Tweede Kamer het vervolg plaats van het Algemeen Overleg over kernenergie.

Lees verder

Veiligheid Stationsbrug Middelburg

Eind maart stelde GroenLinks vragen aan GS over de veiligheid op de Stationsbrug in Middelburg. Door verbeteringen in de verkeerssituatie over het tangent in Middelburg zou de functie van de brug worden gewijzigd in gebruik door uitsluitend fietsers, voetgangers en lijnbussen. De Gemeente Middelburg besloot de brug voorlopig niet autovrij te maken. Volgens GS zou het nooit de bedoeling zijn geweest de brug autovrij te maken. In de bijlage de antwoorden van GS.

Lees verder