Nieuws van Adrie van 't Westeinde

Analyse Trekdijk

Trekdijk Groene Grens

De Trekdijk is al jaren een splijtzwam in de gemeenteraad van Middelburg. Al in december 2008 trok de fractie van GroenLinks flink van leer toen de gemeente dit stuk grond wilde aankopen. Het belangrijkste argument destijds was de afwezigheid van behoefte aan een nieuw bedrijventerrein omdat in andere gemeenten genoeg geschikte bedrijventerreinen liggen. Daarnaast vond de fractie dat men niet over de A58 moest gaan omdat dit ten koste zou gaan van het het landschap. Ook zou het financiële risico’s opleveren en herstructurering verhinderen.

Lees verder