TK-lid Linda Voortman kwam naar Zeeland voor een symposium over decentralisatie van Jeugdzorg, Passend Onderwijs, AWBZ/Wmo en Pa

TK-lid Linda Voortman kwam naar Zeeland voor een symposium over decentralisatie van Jeugdzorg, Passend Onderwijs, AWBZ/Wmo en Participatiewet. O.l.v. dagvoorzitter Adrie van 't Westeinde en sprekers Nelleke Groenewegen, Saskia Szarafinski, Jos Rijk en Gerwi Temmink kwamen we met een 50-tal deelnemers tot de conclusie dat het goed was met elkaar hierover in gesprek te zijn, en dat we het samen moeten doen. Er zijn knelpunten, zoals de frictiekosten bij de Jeugdzorg, de schaal van gemeenten en de Wmo-verdeelsleutel. We maken ons zorgen of mensen tussen wal en schip gaan vallen. Daarom blijft GroenLinks zich inzetten – zowel gemeentelijk, provinciaal als landelijk – voor het wegnemen van hobbels en voor voldoende (individuele) begeleidingsmogelijkheden. Zowel voor bestaande als nieuwe situaties. Suggesties en reacties blijven welkom!

[Foto's: Carel Bruring en Reint Rengers]

Lunch-symposium "Van eigen kracht naar samenkracht" met Linda Voortman

Op 1 januari 2015 wordt van de gemeenten (e.a.) verondersteld dat ze klaar zijn voor de overdracht van de jeugdzorg, onderdelen van passend onderwijs, AWBZ naar Wmo en de Participatiewet. Wat wordt in grote lijnen verwacht in bovenstaande transities?

Weet het kabinet na Prinsjesdag wat ze wil (overdragen) en met welke bezuinigingen? Moeten wij die domeinen stuk voor stuk op de agenda plaatsen, of juist in samenhang? Volgen we daarin de landelijke ideeën, of juist die van andere provincies? Of hebben we in Zeeland te maken met onze eigen specifieke (on)mogelijkheden bij deze transities?

Hierover organiseerde GroenLinks Zeeland een symposium in Zuidwester in Goes met medewerking van Tweede Kamerlid Linda Voortman. De thema's die aan bod kwamen, zijn thema’s waarbij GroenLinks zich nauw betrokken voelt. Dat GroenLinks daarin niet alleen staat, bleek uit de aanmeldingen door de samenleving heen: van burger tot bestuurder en van politicus tot zorgverlener - ieder deelde zijn zorgen over de de mega-operatie die afkomt op de gemeenten. Een vijftigtal deelnemers nam actief deel aan dit symposium en kwam met knelpunten en suggesties. Het was een constructieve bijeenkomst!

Lees hier het programma van dit symposium. Het verslag is te vinden in de bijlage

Namens de organisatie: dank voor uw aanwezigheid en inbreng! We nemen de knelpunten en suggesties mee en gaan er mee aan de slag. Ook overwegen we een vervolgbijeenkomst.

Leny v.d. Heuvel [raadslid Middelburg], Els Verhage [raadslid Vlissingen], Gerwi Temmink [raadslid Schouwen-Duiveland]