Nieuws over iedereen

Crowdfunding voor de Trekdijk?

Luc Vandezande

De gemeente Middelburg heeft veel grond, dus moet er verkocht worden. Een bewoner van Nieuw en Sint Joosland opperde crowdfunding, dan wordt het geen industrieterrein. Luc Vandezande schreef in De Faam.

Lees verder

Gemeente kapt onnodig bomen, aantasting groen

Loskade Middelburg

Afgelopen maandag boog de Commissie Ruimte zich over het evaluatierapport "Kappen van bomen en totes beleid waardevolle bomen" op verzoek van GroenLinks Middelburg. Naar de mening van de fractie worden er teveel bomen gekapt en en werd daarom vorig jaar 13 juli bij motie van GroenLinks, LPM, D66 en PvdA verzocht de waardevolle bomen te inventariseren en te bekijken hoe deze behouden kunnen blijven. Toch werd onlangs een raadsvoorstel ingediend om de bomen aan de Loskade te kappen en vervangen door jonge bomen. Ondanks de kritiek van de raad kwam het voorstel in vrijwel gelijke bewoording terug op de agenda. Onderstaand de tekst die ons raadslid Leny van den Heuvel uitsprak tijdens de Commissievergadering.

Lees verder

Meldpunt Vuurwerkoverlast.nl weer open!

Vanaf vandaag is het meldpunt vuurwerkoverlast.nl weer geopend. Overlast, schade of gevaarlijke situaties door vuurwerk kunnen daar worden gemeld. Het meldpunt is een initiatief van 30 lokale GroenLinks-fracties, waaronder in Zeeland de lokale afdelingen van GroenLinks Goes, Middelburg, Schouwen-Duiveland, Terneuzen, Veere en Vlissingen.

Lees verder

Lange raadsvergadering 14 en 15 december

De raadsveragdering van de afgelopen keer duurde extra lang door de lange discussie over wat Middelburg met zijn grond aan moest. Dat er iets moet gebeuren is wel duidelijk, maar wat, dat leverde zoveel stof tot nadenken op dat de vergadering in tweeën werd geknipt en behalve maandag ook dinsdag werd vergaderd. Daarnaast werd gediscussieerd over de woonvisie en kwamen subsidies aan de orde.

Lees verder

Stop met ontwikkeling van bedrijventerrein Trekdijk

GroenLinks heeft zich steeds ingezet voor het behoud van de Trekdijk als landelijk gebied. Middels de overhandiging van vele handtekeningen onder een petitie van GroenLinks is het college bekend met de bezwaren die leven bij de bevolking van Nieuw- en St. Joosland. In eerdere discussies over de Trekdijk is door diverse partijen, waaronder GroenLinks, steeds de nadruk gelegd op de noodzaak een Walcherse bedrijventerreinenvisie op te stellen, alvorens een beslissing te nemen omtrent de Trekdijk. Het ziet er naar uit dat die visie er niet zal komen en GroenLinks vindt dat het beter is af te zien van verdere ontwikkeling.

Onderstaand het amendement dat GroenLinks indiende tijdens de raadsvergadering van maandag 14 december 2015 op het actieplan Grondbedrijf.

Lees verder