Nieuws over iedereen

Afscheid Raad Joke van Nieuwenhuizen

Met ingang van 1 september 2011 zal Joke van Nieuwenhuizen geen deel meer uitmaken van de Middelburgse gemeenteraad. Om persoonlijke redenen heeft zij er voor gekozen om als raadslid terug te treden. Joke heeft vanaf 2002 deel uitgemaakt van de raadsfractie en heeft 5 jaar als fractievoorzitter gefungeerd.

Lees verder

Oproep: Actie bij Delta op 27 juni!

De coalitie van Schoongenoegvankernenergie voert op 27 juni actie (13:30-14:30) bij het kantoor van Delta in Middelburg (Poelendaelesingel 10). Op die dag vindt de aandeelhoudersvergadering plaats en wordt gesproken over de investeringen in de bouw van de nieuwe kerncentrale. Wil je meedoen met de actie? Kom ook!

Lees verder

Schriftelijke vragen aan het college i.v.m de reorganisatie Stadsschouwburg

Theater BV zal de exploitatie van het Stadstheater aan het Molenwater overnemen, is de bedoeling. Inmiddels zijn er door Theater B.V. al personele ingrepen bij de TEZ aangekondigd, het heeft er alle schijn van dat er inmiddels onomkeerbare processen plaats vinden, zonder dat er een contract is tussen de gemeente en Theater BV.
GroenLinks stelde vragen ex art 37RVO, onderstaand de vragen.

Lees verder

Duurzame veeteelt: praat mee!

Op www.duurzameveeteelt.nl kun je veel informatie vinden hoe het kan en zou moeten in Nederland. Enkele honderden hoogleraren beargumenteren hier dat het roer radicaal om moet voor een veesector die mens-, dier- en milieuvriendelijk is.
Met de huidige gang van zaken rondom de EHEC-besmetting niet onbelangrijk!

Lees verder

Debat Borssele kan Zeeland Duitsers kosten

Duitse toeristen gaan Zeeland mogelijk mijden als in Borssele een tweede kerncentrale wordt gebouwd. Het Kenniscentrum Kusttoerisme vreest dat de discussie over uitbreiding in Borssele slecht valt in Duitsland, waar een grote anti-kernenergiebeweging op gang is gekomen.

Lees verder

Nederland Dag van het Park

Zondag is er van 13.00-17.00 uur in het Stadspark Molenwater wildbreien, natuurexcursies en slacklinen.

Op initiatief van de ANWB is het zondag voor de 7e keer in heel Nederland Dag van het Park.
De bedoeling van die dag is om te benadrukken hoe belangrijk en plezierig binnenstedelijk groen is, oftewel exact de reden waarom wij met z’n allen naar een Stadspark Molenwater streven.

Lees verder