Nieuws over iedereen

Molenwater, bedrijfsplan voor een ZEP muziek theater

De fractie van GroenLinks is verrast door de vondst in de brievenbus van een bedrijfsplan voor een ZEP muziek theater op 5 december, tezamen met een sinterklaasgedicht als alternatief voor een theater op het Molenwater. Dit bedrijfsplan roept een heleboel vragen op. Groenlinks stelde de volgende vragen aan de de raadsleden en het college, maar gaf daar zelf ook een antwoord op.

Lees verder

Admiraal de Ruyterziekenhuis

De CDA fractie in de gemeente Middelburg liet onlangs een ballonnetje op over steun aan het Admiraal de Ruyter ziekenhuis. Deze steun zou de komst van het ziekenhuis naar de Mortiere in Middelburg moeten bevorderen.

Lees verder

GroenLinks komt met schoner, veiliger en even duur alternatief voor Borssele II

GroenLinks komt met een schoner en veiliger alternatief voor Borssele II, voor hetzelfde geld. Een kerncentrale kost tussen de € 4,5 en 6 miljard. Uit berekeningen van GroenLinks blijkt dat als dit geld geïnvesteerd wordt in energiebesparing en schone energie, dit evenveel stroom oplevert, een schoner milieu en meer werkgelegenheid. Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren: “Het fabeltje van Verhagen wordt hiermee doorgeprikt. Kerncentrales zijn niet goedkoper en leveren ook niet meer banen op.”

Lees verder

Raadsvergadering 7 november

Afgelopen maandag was de raadsvergadering van de gemeente. Op de vergadering van de raad van 7 november werden o.a. beslissingen genomen over Camping Witte Raaf, het grondbedrijf en een bouwvergunning voor een woning aan de Seislaan.

Lees verder

Geknoei met bouwbesluit

In het Handhavingverslag 2010 van de gemeente Middelburg viel mijn oog op een passage waarin werd medegedeeld dat bij de controle op de bouwvoorschriften bij nieuwbouw van woningen de bouwers zich niet hielden aan de voorgeschreven Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) waarden. De EPC waarde drukt de mate van energiezuinigheid van en woning uit. Bij 90% van de controles bleek er sprake te zijn van overtredingen. Omdat energielasten een steeds groter deel van de totale woonlasten gaan vormen was dit voor de fractie van GroenLinks reden om nadere vragen te stellen.

Lees verder

"Zeeuwse student dingt mee naar ASN Bank Wereldprijs met "zuurstofboerderij"

Stuart Jansma - student in Middelburg - neemt deel aan de Wereldprijs 2011 met zijn project "zuurstofboerderij". Cyanobacteriën nemen CO2 op uit de lucht en samen met water zetten ze dit om in glucose met behulp van (zon)licht. Zuurstof wordt terug afgegeven aan de lucht. De geproduceerde glucose kan worden gebruikt als grondstof voor bio-ethanol.

Lees verder