Nieuws over iedereen

Schriftelijke vragen aan B&W over aankoop Attero door Delta

Nog geen 3 maanden geleden gaf Delta aan dat zij er slecht voorstonden. Er moet bezuinigd worden, ook op personeel, en financiële uitglijders kan Delta zich niet meer veroorloven. Desondanks meldde het Financieel Dagblad dat Delta van plan is Attero over te nemen.

Lees verder

Schriftelijke vragen n.a.v. "Sluit de deuren"

Een open winkeldeur in de winter verslindt energie, zeker als daar ook nog eens een hete luchtblazer achter hangt. Het kost de ondernemer onnodig veel geld, het personeel heeft vaak last van de kou en kritische klanten ergeren zich aan de verkwisting van energie, zo schreef Luc Vandezande eerder op de website. Omdat Middelburg ambitieuze doelstellingen heeft voor een duurzaam energiebeleid stelde GroenLinks schriftelijke vragen aan het college over de open winkeldeuren.

Lees verder

Theater en bezuinigingen

Vorige week was het een bijzondere raadsvergadering zoals u wellicht in de media hebt kunnen lezen. Weer het theater waar de raadsleden over struikelden en waar maar geen overeenstemming over bereikt kan worden.
GroenLinks heeft samen met D66 en de Christen Unie een motie ingediend. GroenLinks is van mening dat het niet past in de huidige crisissituatie, waarin we in Nederland verzeild zijn geraakt een duur theater te gaan bouwen.
GroenLinks is van mening dat het er nu niet de tijd naar is geld te steken een onderzoek waarbij de uitkomst weer gaat leiden tot besluiteloosheid.

Lees verder

Bezuinigingstaakstelling Gemeente Middelburg

Een bijdrage van GroenLinks in het puzzelwerk.

De komende periode zal de gemeenteraad van Middelburg opnieuw belangrijke keuzes moeten maken als het
gaat om de gemeentelijke begroting sluitend te houden. Vanuit het Rijk worden aanzienlijke bezuinigingsmaatregelen aangekondigd, die uiteraard niet zonder gevolgen zullen blijven voor de uitkering uit
het gemeentefonds. GroenLinks wil met deze notitie een bijdrage leveren aan de discussie over het stellen van prioriteiten.

Lees verder

Jan Scheffers (1936-2013)

Afgelopen vrijdag 25 januari 2013 overleed Jan Scheffers, een van de eerste leden van GroenLinks. Jan kwam vanuit de vroegere PPR. Veel meer was hij bekend vanuit zijn pastoraat; als Franciscaner was Jan werkzaam als industriepastor in Zeeland. Van zijn hand is het boek "Gedreven leven, reflecties op een levensverhaal". Daarnaast was Jan medeoprichter van het Zeeuws Sociaal-Ethisch Beraad.

Lees verder

Sluit de deuren!!

Een open winkeldeur in de winter verslindt energie, zeker als daar ook nog eens een hete luchtblazer achter hangt. Het kost de ondernemer onnodig veel geld, het personeel heeft vaak last van de kou en kritische klanten ergeren zich aan de verkwisting van energie. Al heel lang loopt deze discussie, in veel binnensteden wordt er al wat aangedaan. Gouda bijvoorbeeld past het in haar Duurzaamheidsbeleid. Hoe gaan we er mee om in Middelburg? Onderstaand de ervaring van onze fractievoorzitter Luc Vandezande

Lees verder