Nieuws over iedereen

DWARS Zeeland stelt zich voor

Vorig jaar werd DWARS Zeeland opgericht en dat vinden we leuk nieuws! Vier enthousiaste jongeren vormen de kopgroep en zijn actief in het organiseren van activiteiten en het bijwonen van bijeenkomsten. Zo vormen ze zich een mening over wat jongeren in Zeeland belangrijk vinden en wat hun wensen zijn. En díe dingen wil DWARS inbrengen in de verkiezingsprogramma's - goed voor de jeugd, goed voor Zeeland!

Lees verder

Waar ging het nieuws over de afgelopen weken…. Orionis

Het is u wellicht niet ontgaan dat de ene krantenkop volgde op de andere.

“OR Orionis ook naar de rechter” “Democratisch gat wordt zichtbaar door Orionis” “Afwezigheid bestuur Orionis opmerkelijk”
”Orionis ontduikt minimumloon”
“Bestuursleden Orionis geven verkeerd signaal”
“Waar bemoeit rechter zich mee” “Grafimedia vormt probleem voor Orionis”

Lees verder

"Sluit de deuren" 2

En nog zijn niet alle deuren dicht of is men overtuigd van besparing met behoud van klanten. Een vervolg op de vragen aan het college.

Lees verder

Bezorgdheid over reorganisatie Orionis

De fracties van GroenLinks van de drie Walcherse gemeenten maken zich grote zorgen over de reorganisatie bij Orionis. Deze reorganisatie is nu al bijna 2 jaar bezig en er is nog weinig zichtbaar hoe de nieuwe organisatie eruit komt te zien.
Met enige regelmaat worden de gemeenteraden op de hoogte gebracht over de voortgang en steeds wordt er weer een vertraging aangekondigd.

Lees verder

Handhaving door gemeente in kader van de nieuwe Drank –en Horecawet

Sinds 1 januari 2013 is de controle op en de handhaving van de nieuwe en verstrengde Drank- en Horecawet een taak van de gemeenten geworden.
In een artikel in de PZC geeft burgemeester Bergmann van Middelburg aan dat deze handhaving nog niet geregeld is en dat dit nog minstens enige maanden gaat duren. Reden voor GroenLinks schriftelijke vragen te stellen aan het college. Immers, het was al lang bekend dat het toezicht naar de gemeente zou worden overgeheveld.

Lees verder