Meldpunt vuurwerkoverlast weer opengesteld

Het meldpunt vuurwerkoverlast.nl is vandaag weer opengesteld. Het is het tweede jaar dat mensen rond de jaarwisseling overlast van vuurwerk kunnen melden. Het meldpunt is een initiatief van 15 lokale GroenLinks-fracties en wordt ondersteund door het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap.

De initiatiefnemers willen met het meldpunt de omvang van de vuurwerkoverlast in beeld brengen. Elk jaar wordt er weer meer en zwaarder vuurwerk afgestoken en neemt schade en het aantal vuurwerkslachtoffers toe. Oud en Nieuw is voor veel mensen steeds minder een feestje. De meldingen worden gebruikt om bij de landelijke en lokale politiek aan te dringen op maatregelen tegen vuurwerkoverlast. De initiatiefnemers zouden het liefst zien dat vuurwerk alleen bij professionele shows wordt afgestoken en niet door amateurs.

Vorig jaar stroomden in twee weken tijd bijna 80.000 klachten binnen bij het meldpunt. De meesten klachten gingen over te vroeg afgestoken vuurwerk, harde knallen en onveilige situaties op straat. Een aantal gemeenten heeft naar aanleiding daarvan besloten op plekken waar de overlast het grootst is, vuurwerkvrije zones in te stellen.

Het meldpunt vuurwerkoverlast.nl is opengesteld tot vrijdag 4 januari. De meldingen worden daarna gebundeld in een rapport dat begin 2014 aan de Tweede Kamer en de burgemeesters van 15 gemeenten zal worden aangeboden.

Bekijk hier het rapport over de meldingen van vorig jaar.

In de pers:

NOS 

PZC

EOD vernietigt vuurwerk in kleinere ladeingen na schade