De grootste provincie van Nederland is te klein

De GroenLinks Statenfractie biedt met deze brochure
een handreiking voor een discussie over de toekomst
van onze blauwgroene provincie. Landelijke ontwikkelingen
nodigen daartoe uit.

De brochure is niet uitputtend,

maar is bedoeld voor een aanzet tot een discussie

in de staten en daarbuiten. Provinciale Staten zullen

zich op korte termijn moeten uitspreken over de wenselijke

bestuurlijke indeling van Zeeland. Een nieuw kabinet

zal dat zeker op de agenda zetten. Het lijkt er op dat

na zoveel commissies (Geelhoed, D’Hondt, Lodders) er

nu eindelijk wat moet gaan gebeuren. Dat is niet zozeer

te danken aan die commissies of aan het kabinet, maar

eerder aan de kredietcrisis. Er moet nu echt ingegrepen

worden in de bestuurlijke drukte en wat belangrijker is:

de onnodige geldverspilling en de bijbehorende bureaucratie

als gevolg daarvan.

GroenLinks doet bij deze een voorzet die betrokken kan

worden bij een discussie in commissies en staten. Uitgangspunt

voor deze notitie is mede de brief van de provinciesecretaris

d.d. 18 maart 2008.