Nieuws gefilterd op niets

"Sluit de deuren" 2

En nog zijn niet alle deuren dicht of is men overtuigd van besparing met behoud van klanten. Een vervolg op de vragen aan het college.

Lees verder

Bezorgdheid over reorganisatie Orionis

De fracties van GroenLinks van de drie Walcherse gemeenten maken zich grote zorgen over de reorganisatie bij Orionis. Deze reorganisatie is nu al bijna 2 jaar bezig en er is nog weinig zichtbaar hoe de nieuwe organisatie eruit komt te zien.
Met enige regelmaat worden de gemeenteraden op de hoogte gebracht over de voortgang en steeds wordt er weer een vertraging aangekondigd.

Lees verder

Handhaving door gemeente in kader van de nieuwe Drank –en Horecawet

Sinds 1 januari 2013 is de controle op en de handhaving van de nieuwe en verstrengde Drank- en Horecawet een taak van de gemeenten geworden.
In een artikel in de PZC geeft burgemeester Bergmann van Middelburg aan dat deze handhaving nog niet geregeld is en dat dit nog minstens enige maanden gaat duren. Reden voor GroenLinks schriftelijke vragen te stellen aan het college. Immers, het was al lang bekend dat het toezicht naar de gemeente zou worden overgeheveld.

Lees verder

Schriftelijke vragen aan B&W over aankoop Attero door Delta

Nog geen 3 maanden geleden gaf Delta aan dat zij er slecht voorstonden. Er moet bezuinigd worden, ook op personeel, en financiële uitglijders kan Delta zich niet meer veroorloven. Desondanks meldde het Financieel Dagblad dat Delta van plan is Attero over te nemen.

Lees verder

Schriftelijke vragen n.a.v. "Sluit de deuren"

Een open winkeldeur in de winter verslindt energie, zeker als daar ook nog eens een hete luchtblazer achter hangt. Het kost de ondernemer onnodig veel geld, het personeel heeft vaak last van de kou en kritische klanten ergeren zich aan de verkwisting van energie, zo schreef Luc Vandezande eerder op de website. Omdat Middelburg ambitieuze doelstellingen heeft voor een duurzaam energiebeleid stelde GroenLinks schriftelijke vragen aan het college over de open winkeldeuren.

Lees verder

Theater en bezuinigingen

Vorige week was het een bijzondere raadsvergadering zoals u wellicht in de media hebt kunnen lezen. Weer het theater waar de raadsleden over struikelden en waar maar geen overeenstemming over bereikt kan worden.
GroenLinks heeft samen met D66 en de Christen Unie een motie ingediend. GroenLinks is van mening dat het niet past in de huidige crisissituatie, waarin we in Nederland verzeild zijn geraakt een duur theater te gaan bouwen.
GroenLinks is van mening dat het er nu niet de tijd naar is geld te steken een onderzoek waarbij de uitkomst weer gaat leiden tot besluiteloosheid.

Lees verder