Provinciale Ledenvergadering

Inloop vanaf 19:00 uur, aanvang 19:30 uur.
Leden hebben de bijbehorende stukken ontvangen.

Agenda

 1. Opening door de voorzitter, Bart van Noord
 2. Notulen PLV 16 maart 2016
 3. Financiën
  - Verslag 2016
  - Kascontrole 2016
  - Begroting 2017
 4. Verslag Commissie FSS (mondeling, door Marten Wiersma)
  - Lokale kandidatencommissie
  - Teaser opleiding/training kandidatencie. vanuit land. bureau (Annelinde van Wouw)
 5. Verslag Permanente Campagne Commissie (mondeling, door Gerwi Temmink)
 6. Verslag GroenLinks Zeeland (mondeling, door Reint Rengers)
 7. Structuur GroenLinks Zeeland en regionale afdelingen (notitie van Bart van Noord)
 8. Benoeming bestuursleden
  - Bart van Noord (nieuwe periode, 2 jaar vlgs art. 39 HH Reglement)
  - Leo Dalebout (herkiesbaar, voor periode v. 2 jaar vlgs art. 39 HH Reglement)
  - Reint Rengers (herkiesbaar, voor periode van 2 jaar vlgns art. 39 HH Reglement)
  - Yvonne Bode (herkiesbaar, voor periode van 2 jaar vlgns art. 39 HH Reglement)
  - José Baars (nieuwe periode, 2 jaar vlgns art. 39 HH Reglement)
 9. Presentatie TonS Mosterd, duurzaam ondernemen (Ton Schroer is ondernemer in Zierikzee, eigenaar van Tons Mosterd). Eerder ontving Ton Schroer uit handen van Niels van den Berge de Groene Pluim, die de afdeling Schouwen-Duiveland uitreikt aan groene ondernemers.
 10. Borrel met hapjes en sauzen van TonS Mosterd

GroenLinks Zeeland,
Reint Rengers, secretaris & campagneleider
06 - 51 65 95 03

Locatie

Hotel Terminus
Stationsplein 1
4461 HP Goes
Nederland